Veilinghuis Informatie

Adresgegevens:
Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden (Nederland, the Netherlands)
Tel: +31 (0)71-5145832
Fax: +31 (0)71-5141564
E-mail: info@onderdeboompjes.nl

Bankgegevens:
ABN AMRO: 60.15.11.700
IBAN: NL12ABNA0601511700, BIC: ABNANL2A

Direktie:

mr Pieter-Gerrit Binkhorst

Staff:
Gijs Essink, Guido Lodder, Neeltje van Aardenne, Paola van Lierop en Allard Giltaij Jansen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, op afspraak

Taxaties:
Op afspraak taxeren wij aan huis, door geheel Nederland.
Taxaties kunnen worden verricht ten behoeve van veiling-, verzekerings-, successie- en/of onderlinge verdelingsdoeleinden. Indien gewenst wordt een rapport opgemaakt.

Transport & verhuizingen:
Wij bevelen Rick Frangenheim Transportdiensten aan voor transport van uw goederen van of naar het veilinghuis. Tel. 06-28141234.
Tevens verzorgen wij transporten en verhuizingen binnen Europa.
Informatie: mr P-G Binkhorst: 071-5145832

Woningontruiming:
Voor het ontruimen van een woning werken wij samen met CVS Woningontruimingen. Het totaalconcept dat CVS aanbiedt voor woningontruiming is uitstekend verzorgd. In samenspraak met ons transporteert CVS antieke en waardevolle spullen naar het veilinghuis. Voor de goederen die in de woning achterblijven, heeft mevrouw Carry van Swieten een breed netwerk opgezet van maatschappelijke en kerkelijke instanties om deze nog een tweede leven te kunnen geven. De onbruikbare huisraad, gaat naar de plaatselijke milieustraat. CVS werkt in de regio Leiden, Bollenstreek, Den Haag, Delft, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Gouda. In overige regio’s zijn er partners waarmee CVS u in contact kan brengen.

CVS, Carry van Swieten
Jacoba van Beierenlaan 63
2353 DT Leiderdorp
071 - 589 51 35
info@woningontruiming-cvs.nl

Afwikkeling nalatenschappen:

Wij werken samen met Partiar B.V., executeur van nalatenschappen. Dit bedrijf heeft al ruim 10 jaar ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en doet dit altijd samen en in nauw overleg met erfgenamen. Ingewikkelde kwesties rond inboedelverdeling en onenigheid tussen erfgenamen kunnen door Partiar worden opgelost. Alle bezittingen van de overledene kunnen door hen worden verdeeld over de erfgenamen of worden verkocht. Schulden worden voldaan vanuit de nalatenschap. Tevens wordt de fiscale afhandeling zoals aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting door hen verzorgd.

Partiar B.V.

Madame Curiestraat 22F

2171 TW Sassenheim

0252-231685, zie ook: www.partiar.nl  

Federatie TMV:

Veilinghuis Onder de Boompjes is gecertificeerd lid van de Federatie TMV, de brancheorganisatie voor veilinghouders en taxateurs.

Lezingen:
Op verzoek organiseert het veilinghuis lezingen over de gang van zaken m.b.t. veilingen voor groepen van 10 - 40 personen, inlichtingen: Pieter-Gerrit Binkhorst: 071-5145832.

Veilingmeester nodig?:
Voor evenementen of speciale gelegenheden waar een ervaren veilingmeester voor nodig is kunt u contact opnemen met Pieter-Gerrit Binkhorst: 071-5145832.

Inbreng van goederen:
Inbreng van goederen is op werkdagen op afspraak mogelijk van 10-17 uur. (zie verder: "Inbreng van goederen").

Fotoservice:
Op verzoek kunnen wij extra foto's sturen van kavels in onze veiling. Deze verzoeken zullen tijdens de kijkdagen uitgevoerd worden. U kunt uw verzoek sturen naar info@onderdeboompjes.nl.

Koopopdrachtformulieren
U kunt hier een koopopdrachtformulier afdrukken vanuit uw browser. Na het afdrukken kunt u het formulier invullen en ondertekend naar ons opsturen of faxen: 071-5141564 Koopopdrachtformulieren zijn ook tijdens de kijkdagen verkrijgbaar bij onze medewerkers, en kunnen tot een kwartier voor aanvang van de veiling per fax worden verstuurd of overhandigd worden aan de veilingmeester.

Opgeld
Het opgeldpercentage van Veilinghuis Onder de Boompjes bedraagt 30% incl. BTW. (Zie ook onze algemene voorwaarden).

Volgrecht
Het volgrecht is een vergoeding die door de koper van een kunstwerk wordt betaald en die geldt voor kunstwerken van levende kunstenaars en van kunstenaars die niet lander dan 70 jaar geleden zijn overleden. Volgrecht is van toepassing op kunstwerken met een transactiewaarde vanaf € 3000,- inclusief opgeld en tafelgeld. D.w.z. vanaf een hamerprijs van € 2344,-. Zie voor percentages de Algemene Voorwaarden.

Gebruikte veilingtermen en afkortingen
Kavel of lotnummer
De roerende zaak of samenstel van roerende zaken, welke onder een nummer word(t)en geveild.

A.T.P.
"à tout prix" Frans voor: tegen ieder aannemelijk bod.

Krt.
Karaat.

bwg
Beneden wettelijk gehalte.

Met de keur
De koper van het eerste nummer heeft het recht, maar niet de plicht, direkt na de toeslag kenbaar te maken dat hij nog een of meer van dezelfde goederen toegewezen wenst te krijgen.

Koopopdracht
Schriftelijke bieding: de veilingmeester biedt voor u in uw commissie.

Opgeld
Het percentage dat de koper verplicht is te betalen boven zijn bod.

Extra mededelingen
De veilingbon:
Een goed idee als cadeau voor b.v. een huwelijk, verjaardag, jubileum enz. De bonnen zijn vanaf € 50,-- te verkrijgen bij het veilinghuis.